Rzeczywistość rozszerzona (ang. Augmented Reality) to system łączący świat rzeczywisty z generowanym komputerowo. Zazwyczaj wykorzystuje się obraz z kamery na który nałożona jest generowana w czasie rzeczywistym grafika 3D. Istnieją także zastosowania wspomagające jedynie dźwięk (jak aplikacja RjDj na iPhone)

Nieodłącznymi elementami wielu kursów są wycieczki. Poprzez uzupełnienie poszukiwań mobilną technologią lekcja może stać się jeszcze bardziej atrakcyjna. W niektórych przypadkach technologie AR są zintegrowane z grami edukacyjnymi.

Przewodnik, przewodnik turystyczny – publikacja w formie książki, ulotki lub także nagrania audiowizualnego, zawierające głównie rys historyczny i opis okolicy, mapy oraz ważne informacje, przeznaczona zazwyczaj dla turystów odwiedzających/zwiedzających miejsce w niej opisywane. Może zawierać również listę ciekawych zabytków, opisy szlaków, plany, numery telefonów i adresy miejsc noclegowych czy restauracji i in.

Ostatnie lata XX. w. i początek XXI. w. rozpowszechniły przewodniki internetowe, tj. strony i portale internetowe traktujące o tym samym co wyżej opisane przewodniki w formie drukowanej.